Quản lý chất lượng bệnh viện

Quản lý chất lượng bệnh viện

Quản lý chất lượng bệnh viện

Quản lý chất lượng bệnh viện
Quản lý chất lượng bệnh viện

Khóa học Dịch vụ khách hàng trong khám chữa bệnh

Khóa đào tạo dịch vụ khách hàng trong công tác khám chữa bệnh được thiết kế nhằm mang đến cho người học các khái niệm về chăm sóc khách hàng, chăm sóc người bệnh như một khách hàng và các mối tương quan khác trong dịch vụ khách hàng.

Quản lý chất lượng bệnh viện

Khóa học An toàn người bệnh toàn diện

Khóa đào tạo An toàn người bệnh toàn diện được Viện Nghiên cứu sức khỏe và Quản lý y tế tổ chức với mục tiêu cung cấp kiến thức toàn diện về an toàn người bệnh và hướng dẫn công tác an toàn người bệnh cho nhân viên y tế các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quản lý chất lượng bệnh viện

Khóa học: Tổng quan về an toàn người bệnh

Khóa đào tạo Tổng quan về an toàn người bệnh do Viện Nghiên cứu sức khỏe và Quản lý y tế tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng thiết yếu cho cán bộ, nhân viên y tế hiểu và thực hành tốt công tác an toàn người bệnh trong bệnh viện.

Quản lý chất lượng bệnh viện

Khóa đào tạo Công cụ thường dùng trong quản lý chất lượng

Khóa tập huấn Công cụ thường dùng trong quản lý chất lượng được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ cho cán bộ, nhân viên thực hiện công việc quản lý chất lượng tại các bệnh viện.

Quản lý chất lượng bệnh viện

Khóa học Cải tiến chất lượng bệnh viện theo chu trình PDCA

Tiếp cân cải tiến chất lượng bệnh viện theo chu trình PDCA là một trong những chương trình đào tạo tập huấn của Viện nghiên cứu sức khỏe và quản lý y tế phục vụ cho đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam 2.0

Khóa đào tạo: Cải tiến cơ bản chất lượng bệnh viện

Khóa học: Cải tiến cơ bản chất lượng bệnh viện

Cải tiến cơ bản chất lượng bệnh viện là một trong những chương trình đào tạo tập huấn của Viện nghiên cứu sức khỏe và quản lý y tế phục vụ cho đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam 2.0

Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện

Chương trình đào tạo Quản lý chất lượng bệnh viện

Viện nghiên cứu sức khỏe và quản lý y tế tổ chức các lớp đào tạo về Quản lý chất lượng bệnh viện, phục vụ cho đánh giá chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam 2.0

Quảng cáo
  • Tư vấn
Tin nổi bật
Thống kê truy cập
Đào tạo thẩm mỹ
Đào tạo Spa